2013-11-28 22:36 #0 av: [annajohannas]

För att få en ledarhund, måste man gå vägen via syncentralen. Man måste kunna behärska sin "ledpinne". Därefter så lämnas en ansökan in till synskadades riksförbund, där de går igenom ansökan. Sedan beslutar de om man skall gå vidare, eller om man kan klara sig utan hund. Därefter, (om man är bedömd, att fortsätta utredningen) kommer det en konsult hem till en, för att se om man skulle kunna klara att ha en ledarhund, att uppfylla alla de krav som ställs. Tycker konsulenten, att man skall klara en hund, får man åka till Stockholm, först för introduktion, sedan när man skall få hunden åker man tillbaka dit, lär sig hur man skall arbeta ihop, med sin nya kamrat, samt att hunden och föraren, stämmer överens. När man kommer hem, får man fortsatt hjälp, med träning.